Thủy - Hải Sản Sạch

Cá thu đen cắt lát còn da còn xương

Sản phẩm cùng loại khác

Chả cá Basa 250g

Chả cá basa 500g

Chả cá

Chả cá Thát lát

Cá đen cắt lát

Chà bông cá ngừ đại dương

Cá thu đen cắt lát không da không xương

Cờ kiếm cắt lát

Lườn cá ngừ