Thủy - Hải Sản Sạch

Chà bông cá ngừ đại dương

Liên hệ để biết giá

Cá thu đen cắt lát không da không xương

Liên hệ để biết giá

Cá thu đen cắt lát còn da còn xương

Liên hệ để biết giá

Cá ngừ cắt lát 4-5 miếng

Liên hệ để biết giá

Mực 1 nắng Quảng Ninh

Liên hệ để biết giá

Cá thu 1 nắng Quảng Ninh

Liên hệ để biết giá

Ruốc cơ trai Vân Đồn

Liên hệ để biết giá

Ruốc hàu Thái Bình Dương

Liên hệ để biết giá

Page 1 of 3