Thịt sạch

Ba chỉ Bò Mỹ

Sản phẩm cùng loại khác

Thịt chua Phú Thọ

Bắp thịt chân giò

Lõi vai Bò Mỹ

Vai Bò

Bắp bò

Ba chỉ bò Úc

Thịt bò ta

Thịt mông lợn

- Không chất bảo quản
- Không kích thích tăng trọng

Thịt chân giò