Sản Phẩm Chế Biến

Chả cá basa 500g

Sản phẩm cùng loại khác

Giò lụa

Giò xào

Thịt chua Phú Thọ

Nem chạo phú thọ

Chả cá Basa 250g

Chả cá

Chả cá Thát lát