Đồ khô sạch

Thịt chưng mắm tép 9Mam

Sản phẩm cùng loại khác

Sa tế tôm

Kho Quẹt

Nước kho thịt cá truyền thống

Nước Bồ Hòn

Ngũ vị hương

Bột canh Hải Châu

Măng dấm ớt

Dưa chuột bao tử muối

Măng Thanh Bì Tuyên Quang

Thịt chưng mắm tép 9 mắm 400g