×

Cảnh báo

Key folder in safepath unaccessible

Thủy - Hải Sản Sạch

Mực trứng

Xuất xứ
Hàn Quốc
  • Mực trứng được bắt trong ngày, sơ chế đóng túi hút chân không chuyển về T-Food

Sản phẩm cùng loại khác

Chả cá Basa 250g

Chả cá basa 500g

Chả cá

Chả cá Thát lát

Cá đen cắt lát

Chà bông cá ngừ đại dương

Cá thu đen cắt lát không da không xương

Cá thu đen cắt lát còn da còn xương

Cờ kiếm cắt lát

Lườn cá ngừ